Naujienos

Naujienos

Konsultacijos gegužės 18 d. trečiadienį klasės valandos metu.

Veiklos sritys (pristatymo laikas)KonsultantaiKonsultacijos kabinetas
Temos pateiktis (privaloma)  Sandra Ramanauskienė  3-5
Filmukas (privaloma)  Andrius Chmieliauskas Gabrielė Kuodytė Alius Avčininkas  3-12
Knygos puslapiai (privaloma)A. Bagdonavičienė D. Samuilienė Roma Petrauskienė3-6 Skaitykla
Meninis temos pristatymas: (neprivaloma) Teatras: ·         Vaidybinis etiudas pagal pasirinktą temą; ·         Gyvas paveikslas pagal pasirinktą temą; ·         Charakterinių personažų sukūrimas pagal pasirinktą temą; ·         Meninis skaitymas (eilėraštis, sakmė, padavimas); Dailė: Portretų galerija Muzika: Sukurti kūrinį, įkomponuojant pasirinkto išeivijos kompozitoriaus kūrinio temą.      G.Kuodytė Laima Namajuškienė         Dalia Samuilienė   Sonata Stakionienė    2-3           2-1   aktų salė
Meninis temos pristatymas:   Įamžinimo projektas Vilniaus erdvėse (privaloma)Irma Jančienė Regina Andriulaitytė Robertas Ramanauskas  3-8
Foto koliažas (neprivaloma)    A.Četkauskas    2-4
Lankstinukas su vertimu į  dvi užsienio kalbas ( lietuvių kalba ir kalbos kurias mokosi klasė) (privaloma)Vertinimo kriterijus paruošia ir pristato: Užsienio kalbų mokytojai Lina Cholinienė S. Tokareva3-4
Vaizdo pamoka (neprivaloma)    Žiedė Juodeikytė2-8
Pasirinktos asmenybės biografijos komiksas (privaloma)Aušra Smaleckienė Dalia Samuilienė1-8
Statistinė analizė (neprivaloma)Giedrė Dulkaitė1-3
Mokinių pasiūlyta veikla  
Informacijos centras (mokinius pasirenka mokytojai)Laima Namajuškienė Andrius Chmieliauskas Augustas Četkauskas