Veiklos

Veiklos

Veiklos sritys (pristatymo laikas)KonsultantaiKuruojantis vadovasVertinimas rašomas
Temos pateiktis (privaloma)  Sandra Ramanauskienė Alius AvčininkasVaidas RaižysIKT Istorija lietuvių k.
Filmukas (privaloma)  Andrius Chmieliauskas Gabrielė Kuodytė Alius Avčininkas  Violeta MotiejūnienėIKT Istorija lietuvių k.
Knygos puslapiai (privaloma)A. Bagdonavičienė D. Samuilienė Roma PetrauskienėVirginija Navickienėdailė lietuvių k. istorija
Meninis temos pristatymas: (neprivaloma) Teatras: ·         Vaidybinis etiudas pagal pasirinktą temą; ·         Gyvas paveikslas pagal pasirinktą temą; ·         Charakterinių personažų sukūrimas pagal pasirinktą temą; ·         Meninis skaitymas (eilėraštis, sakmė, padavimas); Dailė: Portretų galerija Muzika: Sukurti kūrinį, įkomponuojant pasirinkto išeivijos kompozitoriaus kūrinio temą.  G.Kuodytė Laima Namajuškienė Dalia Samuilien Sonata Stakionienė  Virginija Mackonienė  Į pasirinktos menų srities dalyko pamoką
Meninis temos pristatymas:   Įamžinimo projektas Vilniaus erdvėse (privaloma)  Irma Jančienė Regina Andriulaitytė Robertas Ramanauskas  Virginija MackonienėĮ pasirinktos menų srities dalyko pamoką Istorija
Foto koliažas (neprivaloma)    A.Četkauskas    Violeta MotiejūnienėDailė Istorija
Lankstinukas su vertimu į  dvi užsienio kalbas ( lietuvių kalba ir kalbos kurias mokosi klasė) (privaloma)Vertinimo kriterijus paruošia ir pristato: Užsienio kalbų mokytojai Lina Cholinienė S. TokarevaVaidas RaižysAnglų k., vokiečių k. Prancūzų k. Rusų k. IT Istorija
Vaizdo pamoka (neprivaloma)    Žiedė JuodeikytėVaidas RaižysMatematika IT Fizika Biologija Fizika Chemija Ekonomika
Pasirinktos asmenybės biografijos komiksas (privaloma)Aušra Smaleckienė Dalia SamuilienėVioleta MotiejūnienėIstorija Lietuvių kalba Dailė
Statistinė analizė (neprivaloma)Daiva KavaliūnienėVaidas RaižysMatematika IT
Mokinių pasiūlyta veikla   
Informacijos centras (mokinius pasirenka Andrius Chmieliauskas)Laima Namajuškienė Andrius Chmieliauskas Augustas ČetkauskasVioleta MotiejūnienėLietuvių kalba IT