Potemės

Potemės

 Projekto tema „Lietuviai pasaulyje“

1. Lietuviai Šiaurės Amerikoje.

Pristato visų laikų lietuvių migracijos į Šiaurės Ameriką istoriją .

Pasirenka ir pristato su šiuo regionu susijusias lietuvių asmenybes – iš skirtingų sričių, pavyzdžiui, vieną iš mokslo pasaulio, kitą iš menų, literatūros, politikos, sporto, dvasininkų… Skirtingose veiklose pasirenka skirtingas asmenybes atskleisti.

Rekomenduojamų asmenybių sąrašas:

 Marija Gimbutienė, Jonas Mekas, Valdas Adamkus, Rūta Lee, Bernardas Lounas (Bernard Lown), Gertrūda Elion (Gertrude Elion), Robertas Šileris, A. Avižienis, Remigijus Gaška, Jonas Žmuidzinas, Steponas Darius ir Stasys Girėnas, V. Krėvė, J. Aistis, B. Brazdžionis , H. Radauskas, M. Katiliškis; K. Bradūnas, A. Nyka-Niliūnas, H. Nagys, J. Kėkštas, Liūnė Sutema, A. Mackus, V. Kavolis, R. Šilbajoris, Oskaras Milašius, Kazys Pakštas, Eglė Špokaitė, Stasys Lozoraitis, Juozas Girnius, Jurgis Mačiūnas, Kazys Varnelis , Eglė Špokaitė , V. Banaitis, V.Bacevičius, J. Kačinskas, V. Jakubėnas.

ir t.t.

Projekto tema „Lietuviai pasaulyje“

2. Lietuviai Europoje.

Pristato visų laikų lietuvių migracijos į Vakarų Europą istoriją.

Pasirenka ir pristato su šiuo regionu susijusias lietuvių asmenybes – iš skirtingų sričių, pavyzdžiui, vieną iš mokslo pasaulio, kitą iš menų, literatūros, politikos, sporto, dvasininkų… Skirtingose veiklose pasirenka skirtingas asmenybes atskleisti.

Nepamirškite ir Lietuvoje gyvenančių lietuvių, kurie garsūs pasaulyje.

Rekomenduojamų asmenybių sąrašas:

Jonas Basanavičius, Dalia Ibelhauptaitė, Kęstutis Staliūnas, Giedrius Alkauskas, Jonas Kubilius, Tomas Žebrauskas, Darius Čeburnis, Vida Malienė, Gabrielius, Julius Greimas, I. Šeinius, J. Savickis, K. Sabaliauskaitė, D. Staponkutė, Julius Greimas, Aldona Gustas, Violeta Urmana, Ingeborga Dapkūnaitė, A. Grigorian, M. Gražinytė, Birutė Letukaitė, Virginijus Šikšnys, Antanas Mončys, Antanas Maceina, Stasys Eidrigevičius, Pranciškus Skorina, Žibuoklė Martinaitytė, Raminta Šerkšnytė, G. Gelgotas, V. Urmana, A. Grigorian, M. Gražinytė, NICO

ir t.t.

Projekto tema „Lietuviai pasaulyje“

3. Lietuviai Pietų Amerikoje.

Pristato visų laikų lietuvių migracijos į Pietų Ameriką istoriją.

Pasirenka ir pristato su šiuo regionu susijusias lietuvių asmenybes – iš skirtingų sričių, pavyzdžiui, vieną iš mokslo pasaulio, kitą iš menų, literatūros, politikos, sporto, dvasininkų… Skirtingose veiklose pasirenka skirtingas asmenybes atskleisti.

Rekomenduojamų asmenybių sąrašas:

Antanas Mockus, Matas Šalčius, Ignas Domeika,  Aurelijus Rūtenis, Antanas Mockus Šivickas, Kazimieras Šlapelis, Justas Kuncaitis, Augustas Šulcas-Šilius, Petras Babickas, Aleksandras Ferdinandas Bendoraitis, Vitas Kiaušas, Chodasẽvičius Robertas Adolfas, Mošinskis Algirdas, Bačẽlis Zenonas, Domeikà Ignotas, M. Šalčius, Lozarius Segalas, Antanas Saulaitis

ir t.t.

Projekto tema „Lietuviai pasaulyje“

4. Lietuviai Australijoje ir Okeanijoje.

Pristato visų laikų lietuvių migracijos į Australiją istoriją.

Pasirenka ir pristato su šiuo regionu susijusias lietuvių asmenybes – iš skirtingų sričių, pavyzdžiui, vieną iš mokslo pasaulio, kitą iš menų, literatūros, politikos, sporto, dvasininkų… Skirtingose veiklose pasirenka skirtingas asmenybes atskleisti.

Rekomenduojamų asmenybių sąrašas:

Birutė Galdikas, Vytautas Landsbergis Žemkalnis , Izidorius Jonaitis, Jonas Petras Kedys, Kabáila Algis,  Lỹnikas Kęstutis Jonas, Bùdrikis Zigmantas Leonas, V. Kazokas, A. Vieščiūnaitė-Janavičienė, L. Šimkutė, A. Cicėnaitė,  Gražina Pranauskienė, Akvilė Zavišaitė

ir t.t.

Projekto tema „Lietuviai pasaulyje“

5. Lietuviai Azijos  šalyse.

Lietuvos ryšiai su Azijos šalimis.

Pasirenka ir pristato su šiuo regionu susijusias lietuvių asmenybes – iš skirtingų sričių, pavyzdžiui, vieną iš mokslo pasaulio, kitą iš menų, literatūros, politikos, sporto, dvasininkų… Skirtingose veiklose pasirenka skirtingas asmenybes atskleisti.

Rekomenduojamų asmenybių sąrašas:

Andrius Rudamina, Jurga Ivanauskaitė, Antanas Poška, Steponas Kairys, Matas Šalčius, L. Vincė,  J. Ivanauskaitė, Juozapas Goškevičius, Albinas Margevičius, Algirdas Kudzys, Vytis Vidūnas, Audrius Beinorius, Paulius Normantas, Sigitas Geda, Vladas Vitkauskas, Gediminas Akstinas

ir t.t.